Friday, April 25, 2008

öykünürsenböyleolur

duygunun akla kurban gittiği
sevginin yolun başında bittiği

baykuşların acı acı öttüğü
bir yerdeyim

yaşlanırken iyi kötü
bulamıyorum o eski iyi niyeti
ölüm dediğin hayatın bir üst katı
ben de hala soruyorum; nerdeyim
çağıran her sesin giderim peşi sıra
binparça ettim kalbimi böle ayıra
tozdan seçilmiyor en parlak hatıra
sönen hayat oyununda son perdeyim