Thursday, February 28, 2008

s'aklan'daç

sağımda bir ışık

solumda bir gölge
arkamda bir yol
önümde bir uçurum


üstümde
sen
sobe!

No comments: