Thursday, March 06, 2008

04.02.2008, köprü

durup kalkan bir araba gibi, yavaşlamayı
emniyet sayarak seyrediyoruz

sadece bana alkış tutanların eşliğinde
hızlanabiliyoruz

kubbemin kurşunları çalınıyor,
üşüyor revnaklarım
son cemaat yerime
musallalar yerleştiriliyor

sularım durgunsa da
ben deliyim, y'akarım
siz beni büyük sayın
ben harfler kadarım

No comments: