Friday, March 28, 2008

P. Haavikko

Emin olun,
ta kendisiydi,
başkası değil
bizzat tanışmıştınız

Dünya,
birinin dediği gibi müphem ve
kinayeli bir varlık da değil,
çok eski ayinlerle işi olan,

işte bu yüzden, adını söyleyince
hiçbirşey anlayamadınız
hızlı konuşur zira, herşeyi
bir çırpıda deyiverir.

No comments: